BlokMedia je multimediálna produkčná
spoločnosť, ktorá se špecializuje na televízne
a rozhlasové dokumentárne programy,
postprodukčné spracovanie zvukových nahrávok ako aj výrobu podcastov.

Ponúkame tiež prekladateľské služby, dabing,
konzultácie, rešerše a producentské služby
v oblasti strednej a východnej Európy.

Náš tím tvoria skúsení novinári s dlhoročnou praxou
v BBC World Service a BBC News. Spoločnosť vznikla
v roku 2006 s cieľom poskytovať klientom ve Veľkej
Británii expertízu, jazykový servis a podrobnú znalosť
strednej a východnej Európy.

Naším cieľom je byť prvotným a najdôležitejším
kontaktom klienta, ktorý potrebuje špecializované
produkčné a programové služby a podrobnú znalosť
regiónu.

Andrea Walton:
Email: andrea@blokmedia.com
Slovensko, Pol'sko, Bulharsko Mobil: +44 07866 905780
Ivan Kytka:
Email: ivan@blokmedia.com   
Česká republika, Rusko, Ukrajina Mobil: +44 07739 300286
Gabriella Gera:
Email: gabi@blokmedia.com 
Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko
Peter Shevelin:
Email: peter@blokmedia.com 
Vel'ká Británia Mobil: +44 07786 195707
Copyright © 2008 Blokmedia Ltd.